Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi kultuurisektsiooni soovitused


Kultuurisektsioonist osavõtjad, väljendades muret soome-ugri ja samojeedi kultuuride olukorra pärast ning märkides vajadust pöörata erilist tähelepanu tavade ja kommete järgimisele ja arendamisele tänapäeva tingimustes, peavad vajalikuks:


1. Soodustada rahvusvaheliste õppeasutuste võrgustiku loomist soome-ugri rahvaste pärimuskultuuri õppimiseks nii kesk- kui ka kõrghariduse tasemel.

2. Soodustada etnoturismi arengut soome-ugri regioonides ja riikides (koostööprogrammide loomine; kultuuri infrastruktuuri taastamine; küttimise, kalastamise ja käsitöö arendamine; etnilise kultuuri seotud loodusmälestiste säilitamine).

3. Soodustada Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamist viisade väljaandmisega loomingulistele kollektiividele, kultuuri- ja kunstitegelastele ning noorte ja laste rühmadele.

4. Soovitada ülikoolidele tagada soome-ugri keeltes kirjutatud ilu- ja teaduskirjanduse tõlkijate ettevalmistamine.

5. Vastavalt UNESCO konventsioonile välja töötada Venemaa soome-ugri ja samojeedi rahvaste vaimse kultuuripärandi säilitamise kontseptsioon.

6. Lülitada föderaalsesse sihtprogrammi "Venemaa kultuur: 2006–2010" alalõik "Vene Föderatsiooni väikesearvuliste rahvaste etniliste kultuuride toetus".

7. Pöörduda Vene Föderatsiooni Riigiduuma poole ettepanekuga viia sisse täiendused föderaalseaduse nr 1 "Vene Föderatsiooni subjektide seadusandlike, esindus- ja täidesaatvate riigivõimuorganite ühisprintsiipidest" paragraafi 26 regioonide volituse laiendamisest kultuuri alal, tuues eraldi real ära volitused rahvakunstiloomingu traditsiooniliste vormide arendamise ja taastamise tingimuste loomiseks.

 

Kaasesimehed: Galina Škalina, marid
                         Enikő Szíj, ungarlased

Põhiettekandjad: Ildikó Lehtinen, soomlased
                            Pjotr Tultajev, mokšad