Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi meedia ja infosüsteemide sektsiooni soovitused


Meedia ja infosüsteemide sektsioonist osavõtjad märgivad ära meedia olukorraga seotud probleemide olemasolu soome-ugri regioonides. Võttes arvesse ajakirjanike kohtumisel Eestis (mai 2008) arutatut, koostas sektsioon järgmised soovitused:

1. Tunnistada vajalikuks soome-ugri digitaalse audiovisuaalse internetiarhiivi loomine ja soovitada soome-ugri kultuuriorganisatsioonidele (sealhulgas Venemaa Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskus ja Volga-äärne soome-ugri rahvaste kultuurikeskus) sellise keskuse loomist

2. Märkida ära soome-ugri meediaspetsialistide koolitamise ja stažeerimise positiivne kogemus Eesti, Ungari, Soome ja Venemaa suuremates meediaväljaannetes ning jätkata taolist tegevust.

3. Paluda Vene Föderatsiooni valitsusel valmistada ette ja välja arendada föderaalne programm arvutiprogrammide loomiseks soome-ugri rahvuskeelte täisväärtuslikuks funktsioneerimiseks elektroonilises infoväljas.

4. Paluda soome-ugri riikide ja Venemaa Föderatsiooni valitsustel kindlustada trükiste (eriti sotsiaalselt oluliste väljaannete) jõudmine lugejateni postitariifide alandamise kaudu.

5. Ülikoolidel kindlustada ajakirjanike ettevalmistamisel emakeelne õpe.

6. Tunnistada lubamatuks praegune olukord Ülevenemaalise Riikliku Teleraadiokompanii regionaalsete filiaalide audiovisuaalsetes arhiivides materjali säilitamise, digitaliseerimise ja avaliku ligipääsu osas. Paljude aastakümnete jooksul rahva vahenditega loodud ühiskondliku omandi omamise monopoolne iseloom takistab Venemaa Föderatsiooni rahvaste kultuuripärandi kasutamist ja võib lõppkokkuvõttes tuua kaasa selle kaotamise.

7. Luua telekanalis "Kultuur" saade "Venemaa rahvad".

8. Pöörata tähelepanu soome-ugri ja samojeedi lasteajakirjanduse arenemisele (Interneti-leheküljed, ajalehed, ajakirjad, raadio- ja telesaated).

9. Venemaa soome-ugri ajakirjanike assotsiatsioonil luua koostöös välismaiste soome-ugri ajakirjandusühendustega rahvusvaheline soome-ugri ajakirjanike assotsiatsioon.

10. Jätkata soome-ugri ajakirjandusefestivale, kuhu oleksid kutsutud osalejad kõikidest soome-ugri riikidest ja regioonidest.Kaasesimehed: Galina Butõreva, komid
                         Rein Sikk, eestlased

Põhiettekandjad: Rein Sikk, eestlased