Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi tervishoiu, demograafia, perekonna ja ökoloogia sektsiooni soovitused

Tervishoiu, demograafia, perekonna ja ökoloogia sektsioonist osavõtjad avaldavad muret looduse, keskkonna ja tervise olukorra ning inimeste eluviisi pärast soome-ugri ja samojeedi rahvaste asualadel. Täheldatakse nende rahvaste arvukuse jätkuvat vähenemist, peretraditsioonide järkjärgulist lagunemist ja väljakujunenud eluviisi muutumist majanduslike, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja poliitiliste mõjurite tõttu. Kujunenud olukorra parandamiseks soovitatakse:


1. Riiklikel- ja ühiskondlikel struktuuridel pöörata erilist tähelepanu sotsiaalsete haiguste ennetamisele (sealhulgas alkoholism ja narkomaania), eriti noorte seas.

2. Jätkata soome-ugri ja samojeedi rahvaste tervise ning keskkonnategurite mõju alaseid teadusuuringuid, samuti perekonna, emaduse ja lapsepõlve probleemide uurimist soome-ugri ja samojeedi rahvaste asualadel.

3. Viia regulaarselt läbi soome-ugri ja samojeedi rahvaste tervise, demograafia ja keskkonnakaitse probleeme käsitlevaid rahvusvahelisi konverentse.

4. Soome-ugri riikide valitsustel taastada iga-aastane statistikaarvestus rahvaste ja etniliste rühmade sotsiaalmajanduslike näitajate osas.Kaasesimehed: Nikolai Strelkov, udmurdid
                         Mihhail Jakuntšev, ersad

Põhiettekandjad: Nikolai Strelkov, udmurdid
                            Tamas Pál, ungarlased