Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri keelte professorikandidaadid pidasid loenguid

24.05.2010

Kaks  soome-ugri keelte professoriks kandideerijat Gerson Klumpp ja Péter Pomozi pidasid täna Tartu Ülikoolis näidisloengu, Janne Saarikivi esinemine oli juba paar päeva tagasi.

Münchenis Ludwig-Maximiliani Ülikoolis töötav Klumpp rääkis oma loengus väljasurnud kamassi keelest, rääkides ise inglise keeles.

Budapesti Lorānd Eötvösi Ülikooli dotsendi Péter Pomozi ettekande teemaks oli "Mari keele minevikuvormid areaaltüpoloogilise ja ajaloolis-võrdleva pilguga".

Helsingi Ülikoolis soome-ugri keeleteadust õpetav Janne Saarikivi rääkis oma näidisloengus uurali keelte ajaloolise rühmitluse küsimustest.

Tartu Ülikool kuulutas märtsis välja rahvusvahelise konkursi soome-ugri professori ametikohale, mis luuakse Euroopa Sotsiaalfondi DoRa programmi toel. Kandideerima oodati ainult välismaa spetsialiste.

Viiieks aastaks professoriks kandideerija pidi omama doktorikraadi, olema rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane soome-ugri uuringute alal ning omama õpetamiskogemust ülikoolis. 

Soome-ugri keelte professorikandidaatide näidisloengute videod