Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria üllitas uurali keelte sõnastiku kordustrüki

19.04.2011

Kirjastuses Atlex ilmus Fenno-Ugria Asutuse poolt välja antud "Uurali keelte sõnastiku" kordustrükk, mis annab hea ülevaate soome-ugri ja samojeedi keelte sarnasustest ja erinevustest.  

Vestmiku-laadse sõnastiku esmatrükk ilmus 2004. aastal Tallinnas toimunud soome-ugri 4. maailmakongressi aegu, uut versiooni on täiendatud ja parandatud.

Nii esimese kui teise trüki toimetajaks on Eva Saar, kellele on abiks olnud nii eesti fennougristid kui ka erinevaid uurali keeli emakeelena kõnelevad inimesed.  

Sõnastiku esimesse ossa on koondatud valik igapäevaväljendeid. Teine osa pakub arv- ja omadussõnu, küsisõnu ning aja- ja kohamäärusi koos väljenditega. Kolmandast osast leiab valiku sugulussõnu, mille keeleajaloolised sarnasused on tõendiks uurali keelte ühise pärinemise kohta.

Laiale lugejaskonnale mõeldud raamatu kaante vahele mahub uurali keelte sõnavarast vaid väike osa. Koostaja lähtus põhimõttest, et esindatud oleksid nii suhtluses esmavajalikud väljendid kui ka erinevaid uurali rahvaid ja nende mõttelaadi iseloomustav sõnavara. Samuti on püütud tuua esile võimalikult erinevaid grammatilisi vorme.

Uurali keelte sõnastikku saab peagi osta raamatukauplustest, selle orienteeruv hind on veidi alla kümne euro. 


Tellimine Atlexist: kairi dot saag at atlex dot ee või telefonidel 734 8915, 55511230

Kirjastus Atlex: Uurali keelte sõnastik