Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus ilmus ersa keele õpik

17.04.2012

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus üllitas äsja ersa keele õpiku, mille esitlusega 16. aprillil tähistati Tartus ersa keele päeva.

Niina Aasmäe õpik "Kortatano erźaks. Räägime ersa keelt" koosneb kümnest õppetükist, mille näitetekstides tutvustatakse ersa rahva minevikku ja tänapäeva.

Grammatika ja muu õppematerjali esitamisel on silmas peetud ersa ja eesti keeles leiduvaid ühisjooni ja eripära. Raamatu lõpus paiknevad ersa-eesti ja eesti-ersa sõnastikud on täiendatud sõnavaraga, mida õppija saab kasutada iseseisval lugemisel.

Õpikus on kasutatud ladina tähestikku soome-ugri transkriptsioonis. Sissejuhatavas osas on pööratud tähelepanu kirillitsa kasutamisele ersa kirjakeeles. Ersa keele õpik on mõeldud eeskätt eesti ja teiste soome-ugri keelte õppijatele. Õpik sobib kasutamiseks nii õppejõu juhendamisel peetaval kursusel kui ka iseseisvaks õppimiseks.

Ersa keele õpiku autor on Tartu Ülikooli soome-ugri keelte foneetika teadur, ersa Niina Aasmäe. Raamatu ilmumist toetasid hõimurahvaste programm ning haridus- ja teadusministeerium. Ersa keele õpik ilmus Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse sarjas, milles ilmub eri keeltes õppevahendeid, uurimusi ning üldharivaid teoseid uurali rahvaste keelte ja kultuuride alal.

Ersa keele päeva tähistatakse 16. aprillil, ersa rahvusliku liikumise ühe liidri ja kirjakeele looja Anatoli Rjabovi (1894–1938) sünniaastapäeval.

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse raamatusari