Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Veelinnurahva rahastu stipendiumi pälvis Leanne Barbo

24.10.2012

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu nõukogu otsustas anda stipendiumi rahvamuusikule, muusika- ja tantsuõpetajale ning Tallinna tantsuklubi perenaisele Leanne Barbole.

Rahastu asutaja Tõnu Seilenthal andis 500-eurose toetuse üle 20. oktoobril hõimupäevade Tallinna suurkontserdil, kus Leanne oli õhtu juht.

Leanne mängib torupilli ja kannelt, aga ka kõiki teisi eesti rahvapille nagu näiteks sikusarve, lõõtsa, karmoskat, vilepilli ja rahvakannelt.

Ta laulnud ansamblis Väike Hellero vadja ja isuri ning ka ersa ja mokša laule. Ansambliga on nad käinud mitu korda Narva taga vadja ja isuri külapäevadel laulmas. Kolmel viimasel aastal on ta käinud ka koos Janika Orasega juunikuus Vadjamaal Jõgõperäl vadja keele ja kultuuri suvelaagris õpetamas vadjalastele vadja laule ja Ingerimaa tantse.

Oma siira, huvitatud ja armastava suhtumisega rahvasse, inimestesse ja muusikasse on Leanne saanud läänemeresoome väikerahvaste seas omainimeseks. Just selline isiklik soe suhe toetab kohalikke kultuuritundjaid ja -huvilisi. Leannel on ka ilmne pedagoogianne ja oskus õpetada eri tasemel eelteadmistega ning eri vanuses inimesi.

Leanne initsiatiivil loodi ka liivi, läti, vadja ja eesti muusikat mängiv ansambel Tai-Tai, kus tema kaaslasteks on tuntud liivlased Julgī Stalte ja Dāvis Stalts ning lätlane Ernests Medenis.

Soome-ugri liinis on tähtis Leanne kui organiseerija ja vahendaja roll, sest tema kaudu on maailma eri punktidest – idast ja läänest – pärit inimesed leidnud vastastikuseid kontakte ja suhtlemisvõimalusi ning nende hulgas on ka mitmeid soome-ugri rahvaste esindajatest noori muusikuid.

Veelinnurahva stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega kuni 33aastasele noorele, võttes arvesse tema erialalist edukust ja üldkasulikku tegevust. Senini on stipendium antud välja vaid üks kord – 2009. aastal pälvis selle Eestis elav komi rahvusest keeleteadlane Nikolai Kuznetsov.

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu on asutatud 2007 eesmärgiga jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija mälestust ning toetada noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu


Leanne Barbo ja Tõnu Seilenthal hõimupäeva kontserdil. Foto: Aivar Ruukel