Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Veelinnurahva rahastu stipendiumi sai Aleksei Tsõkarev

28.10.2013

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu nõukogu otsustas anda tänavuse stipendiumi Nuori Karjala ja MAFUNi aktivistile ja ÜRO põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi liikmele Aleksei Tsõkarevile.

Lüüdi rahvusest Tsõkarev (sünd 1985) on lõpetanud Petroskoi riikliku ülikooli soome keele erialal. Ta on aastaid olnud rahvusliku organisatsiooni Nuori Karjala juhtfiguur, algatanud ja vedanud mitmeid projekte. 

Tsõkarev oli aastatel 2009–2011 soome-ugri noorteühenduse MAFUN president. Just sellel ajal muutus selle organisatsiooni tegevus taas sisuliseks: näiteks taastati kontaktid lääneriikide noortega ja tutvustati ÜROs soome-ugri rahvaid.

Märtsis nimetati endine MAFUNi president ning Karjala juhi juures tegutseva karjalaste, vepslaste ja soomlaste esindajate nõukogu liige Tsõkarev ÜRO eksperdirühma Ida-Euroopa riike esindavaks liikmeks põlisrahvaste küsimustes.

Veelinnurahva stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega kuni 33aastasele noorele, võttes arvesse tema erialalist edukust ja üldkasulikku tegevust. Senini on stipendium antud välja kaks korda: 2009. aastal pälvis selle Eestis elav komi rahvusest keeleteadlane Nikolai Kuznetsov ning 2012. aastal rahvamuusik ja õpetaja Leanne Barbo.

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu on asutatud 2007 eesmärgiga jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija mälestust ning toetada noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.