Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Taustateave: isurid ja vadjalased Ust-Luga sadamal jalus


Laugasuu (Ust-Luga) sadama laiendamine ja selle lähedale ehitatavad tööstusettevõtted seavad ohtu põlisrahvaste tuleviku. Isurid ja vadjalased on tööstustsooni laiendamise pärast täieliku füüsilise hävingu äärel. Piirkonda on kavas ehitada 50 tööstusettevõtet, nende hulgas vägagi keskkonnaohtlikuid. Isurite keskusesse Viistinasse (Vistino) on kavas rajada suur gaasitehas, vadjalaste asualale aga tootmis-logistikakeskus, mille lähedal ei tohiks olla ei elumaju ega puhkealasid.

Samas peaksid põlisrahvaste piirkonnad olema Venemaa keskkonnakaitse-seaduse alusel erikaitse all. Põliste väikerahvaste õigusi tagava seaduse kohaselt on regionaalvõimudel õigus piirata nende rahvaste asualadel majandustegevust. Venemaa põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus soodsale elukeskkonnale ja usaldusväärsele teabele selle seisundi kohta. Kahjuks pole aga ehitiste kavandamisel nende seadustega arvestatud.