Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Veelinnurahva rahastu stipendiumi sai udmurdi aktivist

20.10.2014

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu nõukogu otsustas anda 2014. aasta stipendiumi noorele udmurdi aktivistile Julia Nikitinale.

Aastatel 2011–2013 esindas Julia MAFUNi juhatuses Udmurtiat, olles aastatel 2011–2012 ka udmurdi noorteühingu Šundõ juhataja.

Ta liitus 2013. aasta alguses kultuuripealinnade programmibürooga ja aitas suurel määral kaasa programmi tuntuse tõstmisele Venemaal, eriti Udmurtias. Suurima panuse andis Julia tugeva Udmurdi kandidaadi – Bõgõ küla – leidmisel ja motiveerimisel osalemiseks esimesel, 2014. aasta soome-ugri kultuuripealinnade konkursil. 

2014. aasta alguses valiti Julia Nikitina Bõgõ-2014 korraldusmeeskonna tegevjuhiks ning paljuski tänu tema algatusvõimele, headele projektijuhtimisoskustele ning udmurdi keele ja kultuuri sügavale tunnetamisele kujunes Bõgõst see edulugu, mida on nüüdseks mitmel pool esitletud – kuni ÜRO põlisrahvaste püsifoorumini välja. 

Julia Nikitina tegevus – mis oli suures osas, kui mitte täielikult vabatahtlik töö – on andnud olulise panuse soome-ugri kultuuripealinnade programmi kestlikkusele.

Aukiri ja stipendium anti Julia Nikitinale üle hõimupäeval Udmurdimaal Bõgõ külas üritusel, millel tehti kokkuvõtteid soome-ugri kultuuripealinna 2014 tegevusest ja anti Obinitsale üle kultuuripealinna Tsirk.

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu asutati 2007. aastal eesmärgiga jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija mälestust ning toetada noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks. Veelinnurahva stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega kuni 33aastasele noorele, võttes arvesse tema erialalist edukust ja üldkasulikku tegevust.