Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lahtis valmistati ette soome-ugri rahvaste maailmakongressi

13.11.2015

5.-7.novembrini toimus Lahtis Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung, mis keskendus järgmise aasta 15.-17. juunil sealsamas korraldatava soome-ugri rahvaste VII maailmakongressi ette valmistamisele. Eestlastest osalesid konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu, kellel oli ka setode volitus. Juba mitmendat korda jätsid istungile tulemata mordvalaste ja maride esindajad, seekord polnud ka udmurte.

Konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov tutvumas Sibelius-taloga

Külastati Sibelius-talo, mille ruumides viiakse läbi kongressi plenaar- ja teemaistungid, samuti avatud ruumi koosolekud. Suur puithoone sobib hästi soomeugrilaste kongressiks, kes ju ka ise puurahvad.  Mitmesuguste väiksemate ruumide olemasolu peaks rahuldama kongressi vajadusi.

Venemaa Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsioonilt (AFUN) oli tulnud kiri Venemaa-Soome Seltsi esinaisele Merja Hannusele, mis sisaldas teavet AFUNi nõukogu 30. oktoobri otsusest, milles soovitatakse rahvastel  iseseisvalt määratleda, kas ja kuidas nad osalevad maailmakongressil. Ühtlasi soovitatakse kaaluda võimalust delegeerida õigus esindada rahvast maailmakongressil just AFUNi nõukogu liikmetele. Paraku ei ole see võimalik, sest maailmakongressist võtavad osa rahvaste delegatsioonid, AFUNi nõukogu liikmed aga esindavad Venemaa oblasteid ja vabariike, kus elavad soome-ugri rahvad ning mitmete rahvaste esindajad AFUNi nõukogusse ei kuulugi.

Soome võõrustajad teatasid, et seoses halva majandusliku olukorraga, mis puudutab eriti Venemaad, on alandatud kongressi osavõtumaksu. Delegaadi osavõtumaks on  70 eurot, mille eest ta saab täieliku ülalpidamise, vaatlejad peavad maksma 130 eurot ja maksma ööbimise eest.

Arutati kongressi korraldamise ajagraafikut. Esimest korda ei ole plenaaristungil rahvaste esinemisi. Rahvad võivad oma ettekanded esitada kirjalikult enne 15. maid, need jagatakse paberkandjal (oma, vene või inglise keeles) delegaatidele avaldatakse kongressi koduleheküljel. Samuti on rahvastel võimalus videotervitusteks.

Eestist sõidab kongressile 20-liikmeline delegatsioon, lisaks on kongressile oodatud 20 vaatlejat. Kongressi delegatsiooni asutakse MTÜ Fenno-Ugria eestvedamisel kokku panema juba selle aasta lõpul.

Lisainfo:

http://lahti2016.fucongress.org/en

http://www.fucongress.org/