Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programmi IV nõukogu jagab uurimistoetusteks välja 70 000 eurot

Hõimurahvaste programmi IV nõukogu kuulutab välja uurimistööde projektikonkursi, et toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust.

Uurimistoetusteks jagatakse välja 70 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2016.

Konkursi tingimused leitate aadressilt:
http://www.fennougria.ee/index.php?id=34498

Taotlused palume saata tähtajaks hõimurahvaste programmi sekretärile
aadressil: kadi.sarv@ut.ee

 

Lisateave:
Kadi Sarv, hõimurahvaste programmi sekretär
e-post: kadi.sarv@ut.ee
tel/faks: 7 376 216